L'ESPAI MAS D'EN PINC es configura com un centre de treball compartit entre l'administració pública (Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Begur) i entitats que treballen per la gestió, protecció, estudi i difusió del capital natural marí i terrestre de Begur i Esclanyà dins el marc del desenvolupament sostenible.

L'Ajuntament és propietari de l'edifici del Mas d'en Pinc. El mas d'en pinc és una masia tradicional catalana composta de diferents volums, un pati interior i una torre de defensa contra la pirateria del segle XVII.

L'any 1961 l'artista de flamenc Carmen Amaya s'estableix al mas fins a la data de la seva mort el 19 de novembre de 1963. El mas passà a mans de l'Ajuntament de Begur i durant 25 anys ha estat la seu de l'Associació Nereo, fins al 2015.


AJUNTAMENT DE BEGUR
ESPAI MAS D'EN PINC
Passeig Carmen Amaya, 12
17255 Begur
tel. 872 214 977
www.espaimaspinc.cat
mediambient@begur.cat