Dins l'ESPAI MAS D'EN PINC s'hi ubica en primer lloc l'Àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Begur qui alhora assumeix la coordinació de tot l'equipament. En segon lloc, a part, s'hi ubiquen 7 espais d'ús privatiu temporal que actuen com a seu d'entitats que treballen per la gestió, protecció, estudi i difusió del capital natural marí i terrestre de Begur i Esclanyà dins el marc del desenvolupament sostenible. Aquestes entitats són:

- ESPAI 1: Sandra Bisbe
- ESPAI 2: Àrea de Medi Ambient
- ESPAI 3: AV Protecció Civil de Begur
- ESPAI 4: BiS Ambiental
- ESPAI 5: Associació Sotaigua / Associació de Comerç i Turisme de Begur
- ESPAI 6: Àrea de Medi Ambient
- ESPAI 7: Associació Begur aigües obertes / Club excursionista els Perduts de Begur

A part d'aquests espais, l'equipament també disposa d'un espai expositiu homenatge a Carmen Amaya i altres espais d'ús comunitari a disposició tan de les entitats internes de l'equipament com també de les enitats externes que ho sol·lcitin. Aquests espais són:Espai exterior


Espai polivalent


Àrea de Medi Ambient


Espai de benvinguda


Exposició Carmen Amaya


Laboratori


Biblioteca


Exposició temporal


Audiovisual


Zona d'acampada per Escoltes


AJUNTAMENT DE BEGUR
ESPAI MAS D'EN PINC
Passeig Carmen Amaya, 12
17255 Begur
tel. 872 214 977
www.espaimaspinc.cat
mediambient@begur.cat